سیستم آموزش آنلاین ایران آموزگار

۱۰۱ اصطلاح از زبان انگلیسی

۱٫This is the limit
ديگر شورش در آمده

 

۲٫Don’t count on your chickens before they are hatched…

اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد…

 

۳٫As a matter of fact…

To tell you truth…راستش رو بخوای…

 

۴٫Rome was not built in a day
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

 

۵٫Clothes do not make the man

تن آدمي شريف است به جان آدميت…..نه همان لباس زيباست نشان آدميت

 

۶٫Don’t get my monkey up
روی سگ منو بالا نیار

 

۷٫No overtaking
سبقت ممنوع

 

۸٫The grass is always greener on the other side of the fence

مرغ همسایه غازه!

 

۹٫When the hell’s frozen over
وقت گل نی

 

۱۰٫Teacher’s petنورچشمی معلم

 

۱۱٫He came running
با کله آمد

 

۱۲٫Enough is enough
بس کن دیگه

 

۱۳٫You have my wordمن بهت قول ميدم

 

۱۴٫Don’t get fresh with me
پررویی نکن!

 

۱۵٫I’m tied up
دستم بند است

 

۱۶٫He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

 

۱۷٫It’s none of your business/Mind your own business
به تو هیچ ربطی نداره!

 

۱۸٫It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

 

۱۹٫Killing/wasting time

وقت كشی

 

۲۰٫It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

 

۲۱٫How on earth

آخر چطور

 

۲۲٫I got cold feet
دستپاچه شدم

 

۲۳٫Sell short‌
دست كم گرفتن

 

۲۴٫Live and let live
زندگی خودتو بکن

 

۲۵٫Make up one’s mind
(to decide between alternatives)
تصمیم گیری کردن

 

۲۶٫Step on itگاز بده (تند برو)

 

۲۷٫It’s my treat

نوبت منه (كه حساب كنم)

 

۲۸٫Sour grapes
پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)

 

۲۹٫Make a big deal about something

از كاه كوه ساختن

 

۳۰٫Kick the bucket

غزل خداحافظی را خواندن

 

۳۱٫Bring somebody back to knee’s

کسی را شکست دادن

 

۳۲٫Welcome back
رسیدن بخیر

 

۳۳٫Cash downفقط نقد

 

۳۴٫I’m made that way

همین جوری بار اومدم

 

۳۵٫Keep one’s ear to the ground

گوش به زنگ بودن

 

۳۶٫Jump the gun

زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

 

۳۷٫It’s rotten to the core

آب از سرچشمه گل آلود است

 

۳۸٫Keep someone posted

در جریان گذاشتن

 

۳۹٫It’s all down to luck

آن همش به خاطر شانسه

 

۴۰٫He is wet behind the ears

دهنش بوی شیر میده

 

۴۱٫Not to turn a hair
عين خيال كسي نبودن

 

۴۲٫As sweet as honey
به شیرینی عسل

 

۴۳٫It is necessary to have an end

داشتن یك هدف ضروری است

 

۴۴٫Heart and soul

با دل و جان/ با تمام قوا

 

۴۵٫Just threaten

فقط تنبیه کردن

 

۴۶٫Keep an eye open on something

مراقب چیزی بودن

 

۴۷٫I would like to have a more definite plan of action

من ترجیح می دهم یه برنامه ی مشخصی برای کارهام داشته باشم

 

۴۸٫He went back on his word

He broke his word/promise

زیر قول خود زد

 

۴۹٫By all means
مسلماً!

 

۵۰٫Don’t mention it
قابلی ندارد

 

۵۱٫He makes facesدهن کجی میکنه

 

۵۲٫Keep back
جلو نیا

 

۵۳٫Better late than never
دیر آی و باز آی

 

۵۴٫mind your step
جلوی پاتو نگاه کن

 

۵۵٫Keep in the picture

در جریان امور قرار دادن

 

۵۶٫Don’t pick on me
سر به سر من نذار

 

۵۷٫I don’t give a damnاهمیت نمیدم!

 

۵۸٫He didn’t say a dickybird
جیک نزد

 

۵۹٫It’s not as bad as all that

عیبی ندارد

 

۶۰٫Keep it to yourself

پیش خودت بمونه

 

۶۱٫At odd times
وقت و بی وقت

 

۶۲٫Honesty is the best business

راستی و درستی بهترین كار است

 

۶۳٫Jump out of the frying pan and into the fire

از چاله در امدن و به چاه افتادن

 

۶۴٫Knock at the door

در را زدن

 

۶۵٫Jump out of one’s skin

از ترس زهره ترك شدن/ از ترس قالب تهی كردن

 

۶۶٫Keep your head

دست وپایت راگم نکن

 

۶۷٫To be run over

زير ماشين رفتن

 

۶۸٫If I had known that he was ill

اگر می دانستم بیمار بود

 

۶۹٫Jerry built

بساز بفروش

 

۷۰٫ He made me very tired

او خیلی خسته ام کرد

 

۷۱٫It`s a big bell

این یه اخطاره

 

۷۲٫I’ll take out your eyes

چشمتو در میارم

 

۷۳٫Keep the change

باقی مال خودت

 

۷۴٫I’m all ears

سرتا پا گوشم

 

۷۵٫Just waiting for the chance to begin

فقط در انتظار فرصتی برای آغاز

 

۷۶٫It’s on me

اون با من (مثلا هزینه ناهار با من)

 

۷۷٫Keep someone back

رفوزه کردن

 

۷۸٫Like a drowned rat

مثل موش آب کشیده

 

۷۹٫I’m standing in the station

در ایستگاه قطار ایستادم

 

۸۰٫He ran into debtقرض بالا آورد

 

۸۱٫Never mind مهم نیست

 

۸۲٫The odds are against me
شانسم خشکیده است

 

۸۳٫It’s all wasted effort

همه ی این کارها بی فایده است

 

۸۴٫Join stock company

شرکت تضامنی

 

۸۵٫Keep ones hand in

مهارت خود را در کاری حفظ کردن

 

۸۶٫Hold your horses

دست نگه دار/ تند نرو/ عجله نكن

 

۸۷٫Kept your chin up

اَخماتو باز کن

 

۸۸٫He put me to shameآبروی مرا برد

 

۸۹٫I won’t be able to

من نمی تونم

 

۹۰٫Keep on

ادامه دادن

 

۹۱٫He was stuck between the earth and the sky

مونده بود بین زمین و آسمون

 

۹۲٫Kill two birds with one stone

با یه تیر دو نشون زدن

 

۹۳٫Jump down my throatسرزنش کردن

 

۹۴٫It’s as A B Cخیلی راحته مثل آب خوردن

 

۹۵٫Keep your fingers crossed

امیدوار بودن

 

۹۶٫What a pity!حیف شد(افسوس)

 

۹۷٫No picking out!(میوه)درهم

 

۹۸٫I got into my stride

روی غلتک افتادم (عادت کردم)

 

۹۹٫He is as bold as a brass

رویش سنگ پای قزوین است

 

۱۰۰٫You can bank on him

میتونی رویش حساب کنی

 

۱۰۱٫It’s over for him
آب از سرش گذشته

۴ دیدگاه برای "101 اصطلاح از زبان انگلیسی"

  1. حرف نداره حالا من نمی دونم اگر اقا نجفی را دیدید بهش بگید قرار بود تیک رسمی برای ما بزنه

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق انتشار مطالب و محتوای آموزشی این سایت محفوظ است و کپی برداری مجاز نمیباشد
برای حمایت از دانش آموزان و به دلیل تعطیلات بوجود آمده در اثر بیماری کرونا تمامی دوره های سایت کاملا رایگان شد!
+