برای ثبت اطلاعات خود در سایت ابتدا ثبت نام کرده و روزمه خود را ایجاد کنید

احکام حقوقی معلمان رسمی

رایزنی آموزش و پرورش برای وارد کردن حق‌التدریس در احکام حقوقی معلمان رسمی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تلاش این وزارت‌خانه برای وارد کردن حق‌التدریس در احکام حقوقی معلمان رسمی خبر داد. رایزنی آموزش و پرورش برای وارد کردن حق‌التدریس در احکام حقوقی معلمان رسمی  معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تلاش این وزارت‌خانه برای واردکردن حق‌التدریس در احکام حقوقی معلمان رسمی خبر داد.

ادامه مطلب

ایران آموزگار

ایران آموزگار پورتال رسمی معلمان و موسسان مدارس غیردولتی است. با ایران آموزگار به راحتی شغل مورد نظر خودتان را بیابید.

تعداد شعل های موجود