۳٫ بخاطر علاقه تان زبان را بخوانید

خواندن یک مهارت مهم است و همچنین به مهارتهای نوشتاری شما نیز کمک می کند . برای حفظ یادگیری ، توصیه می شود خواندن را با احساسات خود پیوند دهید.

“چیزی را که به آن علاقه دارید بخوانید. اگر به ورزش علاقه دارید ، یک مجله ورزشی بخوانید.”

 

هنگامی که می خوانید ، آن را به طور فعال انجام دهید و ابزاری را که می توانید هنگام خواندن استفاده کنید ، در نظر بگیرید.

هایلایت ها برای برجسته کردن کلمات جدیدی که نمی دانید عالی هستند. یک فرهنگ لغت آنلاین خوب داشته باشید یا یک دیکشنری مناسب کاغذی داشته باشید ،با داشتن دیکشنری می توانید هر روز لغات زیادی را یادیگیرید.

 

۴٫ خلاصه ها را بنویسید